Opdracht 1: Cursus
uitslag webdetetive
 
Doe de oefening op de website en beoordeel de website. Kan niet
 
Opdracht 2: Beoordeel 3 websites
CHECKLIST
voor het beoordelen van websites
Zorg ervoor dat de checklist en de site die je wilt beoordelen ieder in een apart venster staan.
Hiervoor moet je twee maal achter elkaar internet opstarten. In het ene venster open je de site die je wilt beoordelen en in het andere venster deze online checklist. Wissel via de taakbalk tussen de beide vensters en vul de checklist in.
Aan het eind wordt een beoordeling gegeven.
Je kunt de checklist ook als een handig flash-programma starten of downloaden.
 
 
  
 
 
Van: http://nl.barbie.com/index.aspx
1. Is het duidelijk wie de maker, afzender of uitgever van de site is?
ja
nee
2. Is het duidelijk wat het doel van de site is?
ja
nee
3. Is reclame maken het doel van de site?
ja
nee
4. Bevat de site commerciële advertenties?
ja, als onderdeel van de informatie
ja, maar deze zijn duidelijk gescheiden van de informatie
nee
5. Geeft de index voldoende informatie over wat je van de site kunt verwachten?
ja
nee
6. Is de aangeboden informatie volledig genoeg voor jouw doel?
ja
nee
 
 
7. De maker van de site is bereikbaar via:
alleen een e-mailadres
een e-mailadres en telefoonnummer
uitgebreide adresgegevens en een e-mailadres en telefoonnummer
de maker is niet bereikbaar
8. Is het duidelijk wie de informatie heeft geschreven?
ja
nee
9. Geeft de website duidelijk aan dat de informatie door een deskundige is geschreven?
ja
nee
10. Worden verwijzingen (links) gegeven naar andere sites voor informatie over de makers?
ja
nee
11. Is er een literatuuropgave of een link naar andere bronnen om de informatie te controleren?
ja
nee
12. Is er een duidelijke en herkenbare 'home'-knop?
ja
nee
13. Kun je uit de URL afleiden waar je bent binnen de site?
ja
nee
14. De informatie wordt ondersteund met:
illustraties en/of foto's
grafieken
geluids- of videobestanden
niks
15. Welke data worden gegeven?
de datum van de laatste update (herziening)
de datum waarop de site werd gemaakt en/of gepubliceerd
een datum bij grafieken, kaarten, illustraties enz.
geen datum
16. Is het duidelijk dat de informatie actueel is gehouden?
ja
nee
17. De site bevat geen (spel)fouten en is goed onderhouden (alle links werken).
ja
nee
18. Is de site "klaar" (en niet "under construction") ?
ja
nee
Klaar?
Hoeveel punten heeft de website behaald?
SCORE: punten
 
0-7 punten (maximaal aantal te halen punten: 35)
Dit is veel te weinig om van een betrouwbare site te kunnen spreken. De kwaliteit  is ver beneden peil. Wordt er reclame gemaakt op de site, dan zijn er een aantal punten in mindering gebracht. Dit kan voor een deel de oorzaak zijn van de lage score. Probeer een betere site te vinden op internet.
 
Een site moet minimaal aan de volgende punten voldoen:
- De site geeft duidelijk aan wie de maker is en hoe je deze kunt bereiken.
- Het doel van de site wordt aangegeven.
- De informatie is actueel gehouden.
- Er wordt een datum gegeven van de laatste update of van het ontstaan van de site.Onderkant formulier
 

 
CHECKLIST
voor het beoordelen van websites
Zorg ervoor dat de checklist en de site die je wilt beoordelen ieder in een apart venster staan.
Hiervoor moet je twee maal achter elkaar internet opstarten. In het ene venster open je de site die je wilt beoordelen en in het andere venster deze online checklist. Wissel via de taakbalk tussen de beide vensters en vul de checklist in.
Aan het eind wordt een beoordeling gegeven.
Je kunt de checklist ook als een handig flash-programma starten of downloaden.
http://www.zappelin.nl/
 
 
 
 
 
1. Is het duidelijk wie de maker, afzender of uitgever van de site is?
ja
nee
2. Is het duidelijk wat het doel van de site is?
ja
nee
3. Is reclame maken het doel van de site?
ja
nee
4. Bevat de site commerciële advertenties?
ja, als onderdeel van de informatie
ja, maar deze zijn duidelijk gescheiden van de informatie
nee
5. Geeft de index voldoende informatie over wat je van de site kunt verwachten?
ja
nee
6. Is de aangeboden informatie volledig genoeg voor jouw doel?
ja
nee
7. De maker van de site is bereikbaar via:
alleen een e-mailadres
een e-mailadres en telefoonnummer
uitgebreide adresgegevens en een e-mailadres en telefoonnummer
de maker is niet bereikbaar
8. Is het duidelijk wie de informatie heeft geschreven?
ja
nee
9. Geeft de website duidelijk aan dat de informatie door een deskundige is geschreven?
ja
nee
10. Worden verwijzingen (links) gegeven naar andere sites voor informatie over de makers?
ja
nee
11. Is er een literatuuropgave of een link naar andere bronnen om de informatie te controleren?
ja
nee
12. Is er een duidelijke en herkenbare 'home'-knop?
ja
nee
13. Kun je uit de URL afleiden waar je bent binnen de site?
ja
nee
14. De informatie wordt ondersteund met:
illustraties en/of foto's
grafieken
geluids- of videobestanden
niks
15. Welke data worden gegeven?
de datum van de laatste update (herziening)
de datum waarop de site werd gemaakt en/of gepubliceerd
een datum bij grafieken, kaarten, illustraties enz.
geen datum
16. Is het duidelijk dat de informatie actueel is gehouden?
ja
nee
17. De site bevat geen (spel)fouten en is goed onderhouden (alle links werken).
ja
nee
18. Is de site "klaar" (en niet "under construction") ?
ja
nee
Klaar?
Hoeveel punten heeft de website behaald?
SCORE: punten
 
24-35 punten (maximaal aantal te halen punten: 35)
Ondanks dat deze site enkele minpunten zal hebben, is de score toch boven het gemiddelde. Waarschijnlijk is dit een betrouwbare site. Maar blijf kritisch: wordt er toch geen commerciële reclame voor iets gemaakt?

 
CHECKLIST
voor het beoordelen van websites
Zorg ervoor dat de checklist en de site die je wilt beoordelen ieder in een apart venster staan.
Hiervoor moet je twee maal achter elkaar internet opstarten. In het ene venster open je de site die je wilt beoordelen en in het andere venster deze online checklist. Wissel via de taakbalk tussen de beide vensters en vul de checklist in.
Aan het eind wordt een beoordeling gegeven.
Je kunt de checklist ook als een handig flash-programma starten of downloaden.
http://www.nps.nl/nps/sesamstraat/
 
 
 
1. Is het duidelijk wie de maker, afzender of uitgever van de site is?
ja
nee
2. Is het duidelijk wat het doel van de site is?
ja
nee
3. Is reclame maken het doel van de site?
ja
nee
4. Bevat de site commerciële advertenties?
ja, als onderdeel van de informatie
ja, maar deze zijn duidelijk gescheiden van de informatie
nee
5. Geeft de index voldoende informatie over wat je van de site kunt verwachten?
ja
nee
6. Is de aangeboden informatie volledig genoeg voor jouw doel?
ja
nee
7. De maker van de site is bereikbaar via:
alleen een e-mailadres
een e-mailadres en telefoonnummer
uitgebreide adresgegevens en een e-mailadres en telefoonnummer
de maker is niet bereikbaar
8. Is het duidelijk wie de informatie heeft geschreven?
ja
nee
9. Geeft de website duidelijk aan dat de informatie door een deskundige is geschreven?
ja
nee
10. Worden verwijzingen (links) gegeven naar andere sites voor informatie over de makers?
ja
nee
11. Is er een literatuuropgave of een link naar andere bronnen om de informatie te controleren?
ja
nee
12. Is er een duidelijke en herkenbare 'home'-knop?
ja
nee
13. Kun je uit de URL afleiden waar je bent binnen de site?
ja
nee
14. De informatie wordt ondersteund met:
illustraties en/of foto's
grafieken
geluids- of videobestanden
niks
15. Welke data worden gegeven?
de datum van de laatste update (herziening)
de datum waarop de site werd gemaakt en/of gepubliceerd
een datum bij grafieken, kaarten, illustraties enz.
geen datum
16. Is het duidelijk dat de informatie actueel is gehouden?
ja
nee
17. De site bevat geen (spel)fouten en is goed onderhouden (alle links werken).
ja
nee
18. Is de site "klaar" (en niet "under construction") ?
ja
nee
 
Klaar?
Hoeveel punten heeft de website behaald?
SCORE: punten
16-23 punten (maximaal aantal te halen punten: 35)
Deze site scoort heel behoorlijk, maar het kan altijd nog beter. Bekijk de informatie kritisch. Probeer een aanvullende site te vinden die beter scoort. Als er reclame op de site voorkomt, dan is dat uiteraard zeer nadelig voor de score, terwijl de site misschien op andere punten

Bekijk de volgende 4 filmpjes.
Film 1 Animatie over tienermeisjes en media.
http://www.youtube.com/watch?v=qLE12WW8cj0&feature=related
Film 2 Creeer je eigen monster en leer over de media.
http://www.youtube.com/watch?v=ZjFuqsqSVr8
Film 3 Digitale kinderlokkers
http://youtu.be/UDgAfzPOWX8
Film 4 Internetsex?
http://www.youtube.com/watch?v=GjMpVVDS0d0&feature=related
 
Opdracht 3 Mediawijsheid
Schrijf na het kijken van de video's een stuk van een 1/2 A4-tje over:
 
a Wat jij onder mediawijsheid verstaat.
Dat je wijs omgaat met media en geen dingen doet waar je niet achterstaat en dat je nadenkt over wat je wel en niet op internet zet. Als je bijvoorbeeld een foto of een tekst op internet zet die verkeerd kan opgevat worden en waarmee je verkeerde indrukken wekt die niet jouw bedoeling zijn.
 
b. Waarom het onderdeel van de lessen op school zou moeten zijn.
Zodat iedereen goed met informatie omgaat op het internet en iedereen weet wat je wel en niet moet doen. Ook zullen niet alle ouders hier veel aandacht aan besteden, omdat ze het niet zo belangrijk vinden of denken dat het geen kwaad kan wat je kind doet op internet. Hierdoor lopen kinderen achter met de informatie en zou het kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld hun volledige naam, telefoonnummer of zelfs een adres aan iemand weggeven die ze niet kennen. Dit kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn voor het kind en de familie.
 
c. Welke aspecten jij belangrijk zou vinden om te behandelen.
Hoe ga je verstandig om met het internet. Dit, omdat er veel kinderen zullen zijn die niet weten hoe je kunt zoeken zonder op rare sites te komen waar ze niet op horen te komen.
wat je wel en niet op het internet moet zetten en waarom. Dit vind ik erg belangrijk, omdat veel kinderen zien het kwaad er niet van in om hun telefoonnummmer of adres te geven aan andere mensen. Ze verwachten dat de gene aan de andere kant precies is wie die zegt wie die is.
Hoe scherm je al je persoonlijke informatie afschermt. Dit is heel belangrijk, omdat veel kinderen weten niet hoe dit werkt. Als ze het niet doen kunnen mensen er namelijk achter komen waar ze zijn of zelfs waar ze ongeveer wonen.
 
 
Opdracht 4 Reageer op de volgende stelling:
 
Over internetsex moeten we niet moeilijk doen, dat is gewoon onderdeel van de internetgeneratie.
 
Ik vind dat je kinderen onder de 18 moet waarschuwen voor de gevaren van internetsex en het ze eigenlijk verbieden. Ik denk namelijk dat ze dan nog niet weten wat de gevolgen kunnen zijn voor internetseks. Het is wel zo dat ze na hun 18e zelf verantwoordelijk zijn en dat je ze het niet kan verbieden. Je kan ze wel waarschuwen.
 


Dat is jouw media-opvoedingsstijl?
Op onderstaande website kun je 20 vragen beantwoorden. Daarna krijg je een uitslag waarin je ziet wat jouw opvoedingsstijl is op het gebied van media.
 
Opdracht 5: Opvoedingsstijl
Doe de quickscan voor kinderen tot 12 jaar en voor kinderen ouder dan 12 jaar.
http://www.mediaopvoeding.nl/quickscan
Beschrijf je opvoedingsstijl en mening in een 1/2 A 4 tje.
 
Quickscan mediaopvoeding
Voor ouders van kinderen vanaf 12 jaar
Weergeven
Take
My results
You got 25 of 44 possible points.
Your score: 57 %
Uw media-opvoeding kan worden getypeerd als ‘actief’. U heeft nagedacht over welke grenzen u wilt stellen en u heeft regels afgesproken met uw kind. Bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag op internet en over hoe lang uw kind mag gamen of surfen. Dat is verstandig, en duidelijk voor uw kind. Maar klopt dat wel?
 
Mijn mening: ik vind dat mijn manier van omgaan met internet voor mijn kind goed is. Ik zou niet te veel verbieden, omdat dit averechts kan werken. En het kind alleen maar onvoorzichtiger zou kunnen zijn. Wel vind ik het belangrijk dat ik toezicht heb over wat mijn kind op internet zet. Het is wel zo dat ze op hun 12e al veel zelf kunnen bepalen, maar ze ook meer gaan doen op het internet. Er komt meer sociale sites (facebook, twitter, hyves enz.) bij en er wordt ook meer gedaan met msn. Daardoor vind ik dat er wel duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Ook vind ik dat ik in gesprek moet gaan over de gevaren van deze sites/programma’s.
 
 
Quickscan mediaopvoeding
Voor ouders van kinderen tot 12 jaar
Weergeven
Take
My results
You got 19 of 44 possible points.
Your score: 43 %
Uw mediaopvoeding kan worden getypeerd als ‘actief’. U heeft nagedacht over welke grenzen u wilt stellen en u heeft regels afgesproken met uw kind. Bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag op internet en over hoe lang uw kind mag gamen of surfen. Dat is verstandig, en duidelijk voor uw kind. Maar komen uw regels wel over?
 
Mijn mening: ik vind dat mijn manier van omgaan met internet voor mijn kind goed is. Ik zou niet te veel verbieden, omdat dit averechts kan werken. En het kind alleen maar onvoorzichtiger zou kunnen zijn. Wel vind ik het belangrijk dat ik toezicht heb over wat mijn kind op internet zet. Ik zou wel gesprekken met mijn kinderen voeren over wat je wel en niet op internet moet zetten, daarnaast zou ik ze waarschuwen over de gevaren van het internet.
 
  
Opdracht 6: Leeftijd en begeleiding
Lees de achtergrondinformatie op de website over de leeftijdscategorie waar jij stage in loopt. Geef aan met welke aspecten jij het vooral eens bent.
 Ze ontwikkelen een gerichte keuze voor bepaalde genres
In de klas merk ik heel goed dat ze bezig zijn met wat ze leuk vinden en wat niet. Ze vertellen ook regelmatig als ze iets niet leuk of juist leuk vinden.
Ze spelen dingen die ze in programma’s, games of sites zien graag na. Hierdoor verwerken ze wat ze zien. Als ze agressie zien op tv of op internet, dan zie je dat snel terug in hun spel. Hetzelfde geldt voor angstige momenten
Ze spelen vaak dingen na die ze hebben gezien op tv of op de computer. Dit vinden ze erg leuk en maken er een soort toneelstukje van.
 
Opdracht 7: Twee interviews met kinderen
Bedenk van tevoren 10 vragen.
Interview 2 kinderen van je stageschool over wat zij wel en niet mogen van hun ouders op het gebied van media, hoeveel tijd ze eraan besteden, wat populair is etc. Schrijf een verslag van eem 1/2 A4-tje over het interview
Vragen:
1. Mag jij op de computer?
Allebei de kinderen mogen op de computer.

2. Hoelang mag jij op de computer gemiddeld per dag?
Één mag elke dag een uur of 2 op de computer de andere mag 1 uur op de computer.

3. Zit je ook wel eens op internet?
Ze zitten allebei veel op internet maar spelen ook spelletjes die ze hebben gekocht.

4. Ken je sites waarbij je met andere mensen kan praten?
Één van de twee zit wel op zo’n site, die heeft zelf facebook maar niet met haar eigen naam. De andere heeft geen sociale media en zit ook nooit op chat sites.

5. Praat je via internet met mensen die je niet kent?
Ze hebben allebei nog nooit gepraat met mensen die ze niet kennen op de computer.

6. Wat doe je allemaal op de computer?
Ze spellen allebei spelletjes op internet en spelletjes die ze gekocht hebben.
Veder zit er één op facebook.
                                                                                                                    
7. Heb je wel eens persoonlijke dingen op de computer/internet gezet?
Ze zetten allebei niks persoonlijks op internet. Alleen wat ze aan het doen zijn, maar niet waar.

8. Heb afspraken met je ouders over op de computer gaan?
De ene heeft afgesproken dat ze niet op sociale media sites mag en niet op chat sites.
De andere mag niet op chat sites en mag geen persoonlijke dingen op internet zetten.

9. Weet je of er sites zijn afgeschermd op de computers?
Bij allebei zijn er sites afgeschermd. Dit hebben de ouders duidelijk aangegeven en ook uitgelegd waarom ze dat doen.
 

10. Speel je wel eens spelletjes tegen andere mensen op de computer?
Een van beide speelt af en toe spelletjes met mensen die ze niet kent de andere helemaal niet.
 
 
Opdracht 8: Een interview met je stagebegeleid(st)er
Bedenk van tevoren 5 vragen.
 
Interview je stagebegeleid(st)er over de rol die de leraar/school heeft over het aanleren van gezond mediagedrag en het herkennen van gevaren.
 
Wat doe jij eraan om ervoor te zorgen dat kinderen goed omgaan met media.
Er zijn duidelijke afspraken op school waar ze zich aan moeten houden. De kinderen mogen vanaf groep 5 pas op internet.
 
Zijn er kinderen in de klas die een eigen profiel hebben in de klas.
Er zijn er een paar van, maar ze vind niet dat dit haar verantwoordelijkheid is maar die van de ouders.
 
Wat zou je eraan doen als kinderen niet goed om lijken te gaan met de media.
Ze zou als eerst de ouders waarschuwen, maar het ligt eraan wat het is en hoeveel kinderen dat doen. Als er een heel veel kinderen dit lijken te doen zou ze het bespreken in de klas.
 
Wat wordt eraan gedaan als kinderen worden gepest op internet.
Het is nog niet gebeurt maar ze zou het bespreken met de kanjertraining.
 
Zijn er dingen vergrendeld op internet.
Ja er zijn een aantal soorten sites vergrendeld op het internet.
 
Opdracht 9: Cyberpesten
Geef aan wat jij zou doen als je erachter kwam dat:
Een medestudent gecyberpest werd.\
Als eerste zou ik die persoon in gesprek gaan over hoe het gaat. Als hij of zij er niks over wil vertellen. Ook zou ik er voor haar zijn en dat duidelijk maken. Daarnaast zou ik haar tips geven over wat ze kan gaan doen.
Interview je stagebegeleid(st)er wat hij/zij zou doen als hij/zij wist dat er gecyberpest werd in de klas.
Ze zou in gesprek gaan met de ouder en kijken hoe erg het is. En het licht eraan hoe erg het is maar er een kringgesprek over houden.
 
 
Opdracht 10           
spelenbuiten.webklik.nl